— I Arbeiderpartiet har vi en helt åpen tilnærming til dette, sier partiets representant i planutvalget, Leif Vagle. Han synes Røeds tanker er spennende, men mener planarbeidet for Flørenes i første omgang nå må gå sin gang.- Men vi må ha en skikkelig vurdering før vi sier «A» og det er for sent å snu, sier Vagle, som gjerne vil ha utredet alternativer parallelt.SVs Nils Justvik hilser også alternativer velkommen, og synes Røeds tanker er besnærende, og vil gjerne ha dem utredet nærmere. Justvik er skeptisk hvis kommunen blir tvunget til å blokkere utbygging andre steder for å få realisert Flørenes.Ordfører Arne Thomassen (H) er også åpen for alternativer, men mener det også kan bli tale om et både-og: En noe mindre utbygging på Flørenes og åpning av arealer langs dagens E18.