Blodig gjengslagsmål i Audnedal

Åtte fra Konsmo skulle ta hevn mot tre fra Kvinesdal. Det endte med blodig gjengslagsmål i Øydneskleiva en vinternatt i fjor.