Krangel på bussen

Overnattingsgjest på Sør Arena og knuffing på Metro-bussen er noe av det politiet har jobbet med i dag.