Får bare kjøre i 40 km/t

Veivesenet setter egen fartsgrense for brøytebiler.