• FOTO: Morten Boswarva/MMS

Nye E 18 stengt mellom Lillesand og Grimstad

Deler av nye E 18 mellom Lillesand og Grimstad er stengt i østgående felt etter at en bilist fikk et illebefinnende.