• FOTO: STATENS NATUROPPSYN

Åseral-ulven skal skytes

Det er nå gitt tillatelse til å skyte ulven som beviselig har drept tre lam og tre sauer i Åseral.