• I TENKEBOKSEN: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil utrede ny E 39 mellom Søgne og Ålgård. Her sammen med regionveisjef Andreas Setsaa under tirsdagens åpning av ny 465-trasé mellom Hanesund og Sande i Farsund. FOTO: Torbjørn Witzøe

- Skal utrede ny E 39

Innen nyttår vil Veidirektoratet få i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for E 39 mellom Søgne og Ålgård. Det lover samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.