Vil alarmeres om døde fugler

Mattilsynet har etablert et risikoområde for utbrudd av fugleinfluensa i hele Sør-Norge — og du blir bedt om å melde fra dersom du finner døde fugler.