• SAMMEN MOT ULYKKER: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (f.v.), ordfører Odd Omland i Kvinesdal, bilberger og bilsportutøver Ludvig Hunsbedt. Kjell Nilsen i Lastebileierforbundet, ordfører Ivar Lindal i Lindesnes og distriktsjef Øystein Krogstad i UP. FOTO: TORBJØRN WITZØE FOTO: Torbjørn Witzøe

Felles front mot ulykker

Fortsatt stort fokus på holdningsskapende arbeid, bedre veier og mer politi. Det var hovedbudskapet til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på gårsdagens trafikksikkerhetsseminar.