• FOTO: Arkivfoto / Jon Anders Skau

Utvider søk etter savnede dykkere

Leter fortsatt med mini u-båt i fjorden.