• ANKER: Advokat Harald Grape, som representerer 28-åringen, reagerer sterkt på frifinnelsen. Her sammen med kommuneadvokat Gro Hamre i retten. FOTO: Hallgeir Oftedal

Drapsdømt anker frifinnelse for mobbing

Mannen som er dømt for Songdalen-drapet krevde erstatning for at han ble mobbet på barneskolen. Nå er kommunen frifunnet.