Flere vil tåle en renteøkning

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mener at flere med gjeld vil tåle en renteøkning i 2007 enn i 2006.