Ikke med på motene

Sørlendingene kvier seg for å skille seg ut, og henger et halvt år etter resten av landet på motefronten.