• FOTO: Kystatlas

Vennesla skole tagget ned

Vandaler har i løpet av torsdag tagget med spraymaling på store deler av skolebygningen nord for Vennesla sentrum.