Hamre tilstår momsbedrageri

Atle Hamre tilstår momsbedrageri som kona opprinnelig var siktet for. Bedrageriet gjelder import av en travhest.