Godtar ikke bot for heising av hakekorsflagg

foto