Når pasienter ikke møter opp til avtalt time, forårsaker det en rekke uheldige konsekvenser for sykehuset som igjen kan ramme pasienter som venter. F.v Nina Hope Iversen, Oddvar Sæther og Astrid Hopland Svendsen. Når pasienter ikke møter opp til avtalt time, forårsaker det en rekke uheldige konsekvenser for sykehuset som igjen kan ramme pasienter som venter. F.v Nina Hope Iversen, Oddvar Sæther og Astrid Hopland Svendsen. Foto: Heida Gudmundsdottir

23.505 pasienter møtte ikke til time på sykehuset i 2018