Barnelege tapte i retten – anker til Høyesterett

foto