Sokneprest i Mandal kirke Eva Marie Jansvik gleder seg stort over at flere utdanner seg til å bli prest, et yrke som hun opplever som meningsfylt, spennende og utfordrende. Nå er en ledig prestestilling i byen. Sokneprest i Mandal kirke Eva Marie Jansvik gleder seg stort over at flere utdanner seg til å bli prest, et yrke som hun opplever som meningsfylt, spennende og utfordrende. Nå er en ledig prestestilling i byen. Foto: Jarle R. Martinsen

Flere søker presteutdannelse