• I dette lyskrysset ved Kvinesdal sentrum blir det ved skolestart og skoleslutt innført manuell dirigering. FOTO: Torbjørn Witzøe

Forbereder ny omkjøring på E 39

15. august ledes E 39-trafikken gjennom Kvinesdal via Utsikten og Øyesletta, men først skal gamleveien utbedres for å sikre myke trafikanter.