Anne Cathrine Bugge Nicolaysen synes det er frustrerende at de ansatte i hjemmetjenesten ofte bare har noen få minutter til rådighet. Anne Cathrine Bugge Nicolaysen synes det er frustrerende at de ansatte i hjemmetjenesten ofte bare har noen få minutter til rådighet. Foto: Torbjørn Witzøe

Mener hjemmetjenesten er underbemannet