• Grafikk skisser opp de store linjene i planen for nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall. 1. Den nye friidrettsbanen. 2 og 3. Fotballbaner (eksisterende). 4. Ny idrettshall. 5. Nytt skolesenter (ungdomsskole og videregående skole). 6. Tennisbaner (eksisterende). FOTO: Trond Heitmann (grafikk)

Her kommer nye idrettsanlegg og skolesenter for 1200 elever

Tangvall står foran en omfattende utbygging når planene for nytt skolesenter og idrettsanlegg skal realiseres.