Tiltaket ble offentliggjort på en pressekonferanse klokken 19 søndag kveld.

Erna Solberg sier likevel at hensynet til liv og helse nå kommer først.

– Den viktigste jobben vi som enkeltpersoner og som samfunn gjør nå, er å begrense utbruddet av koronaviruset slik at vi redder liv, sier Erna Solberg.

Hun peker samtidig på at de omfattende smitteverntiltakene som er igangsatt, og som trolig vil bli utvidet i dagene som kommer, rammer virksomheter og bedrifter hardt.

– Tiltakene vil ramme næringslivet. Bedrifter og selvstendig næringsdrivende har det vanskelig, og mange arbeidstagere er allerede permittert, sier Erna Solberg.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg la søndag kveld frem en låne- og garantiordning for norsk næringsliv på minst 100 milliarder kroner. Foto: TERJE PEDERSEN

– Likvide midler avgjørende

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier tilførselen av likvide midler derfor blir avgjørende.

Med likvide midler menes penger som skal sikre at virksomheter ikke går øyeblikkelig konkurs dersom uventede utgifter dukker opp.

– Det viktigste for næringslivet, og dermed også arbeidsplassene våre, er å sikre tilgangen til nødvendig likviditet, sier Sanner.

Finansministeren trekker frem det som statsministeren sa på pressekonferansen lørdag:

«La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre alt det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi, norske jobber og for å bistå norsk næringsliv, store som små».

Korona-krisefondet på 100 milliarder er en oppfølging av dette:

– I dag varsler vi derfor at vi vil etablere to låne- og garantiordninger for næringslivet på tilsammen minst 100 milliarder kroner, sier Jan Tore Sanner.

Bankene klare fra mandag morgen

Han peker på at dette er viktige signaler som derfor gis allerede søndag kveld.

– Før næringslivet går på jobb mandag skal de vite at det kommer ordninger som letter på tilgangen til penger fra banksektoren, sier Jan Tore Sanner.

Han sier norske banker allerede er informert om disse tiltakene og er forberedt på å hjelpe sine næringslivskunder.

– Dette har vi kommunisert til banksektoren, som står klare til å stille opp for sine kunder, sier Jan Tore Sanner.

Sanner pusser støvet av Kristin Halvorsens fond

En statlig lånegaranti spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter skal hjelpe med pengeflyten når inntektene tørker inn gjennom krisen.

– Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten, skriver departementet i en pressemelding.

Denne ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner.

– Men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Den andre delen av krisepakken er en gjenoppliving av Statens obligasjonsfond. Rammen er som forrige gang på 50 milliarder kroner.

Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som i dag plasserer statens sparepenger blant annet i det nordiske aksjemarkedet. Folketrygdfondet forvaltet også dette fondet under finanskrisen, da Kristin Halvorsen (SV) var finansminister.

– Vi har kompetanse og erfaring og vil være i stand til å gjøre de første investeringene så snart lov og mandat er fastsatt, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet i en pressemelding.

Investeringene skal skje på markedsmessige vilkår.

– Tiltaket skal sikre dype lommer i en krisesituasjon, i form av likviditet overfor selskaper som er naturlige låntagere i obligasjonsmarkedet, sier Houg i meldingen.

Iverksettes trolig mandag morgen

Formelt skal også krisefondet på 100 milliarder kroner vedtas i Stortinget, men det antas at regjeringens forslag ikke vil bli kuttet i av opposisjonen, snarere det motsatte. Det er også derfor Sanner bruker formuleringen «på tilsammen minst 100 milliarder».

Fondet iverksettes derfor umiddelbart fra mandag morgen.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid gikk tidligere i dag ut i Aftenposten og sa at arbeidsplasser i et enormt høyt antall kan gå tapt hvis ikke regjering og storting raskt kommer på banen.

Almlid ba Stortinget om i løpet av noen timer samle seg om et bredt forlik for å stå opp for Norge og redde norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

NHO fornøyd

Almlid sier til Aftenposten at NHO støtter tiltakene fra regjeringen som kom søndag kveld.

– De varslede låne- og garantiordningene bidrar til å sikre kredittilgangen for både små og store bedrifter. Det er avgjørende at bedriftene kan få den kreditten de trenger. Det er bra at regjeringen varsler større rammer hvis nødvendig., sier Almlid.

- Utsatt betaling av arbeidsgiveravgiften er en viktig lettelse for mange bedrifter i en krevende situasjon.

Han sier han er glad for regjeringen varsler ytterligere tiltak, og at NHO ønsker å fortsette dialogen med regjeringen.

– Nå er det viktig at regjeringen sikrer at bedriftenes økonomiske ansvar blir det samme uavhengig av om arbeidstaker er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Arbeidsgiverperioden for alle tre tilfeller må kuttes til maksimalt to dager, som foreslått for permitteringer. Dette må innføres umiddelbart, sier Almlid.

Flyselskapene er spesielt hardt rammet av den vanskelige økonomiske situasjonen. På en pressekonferanse søndag kveld varslet SAS-sjef Rickard Gustafson kraftige kutt i driften og permitteringer av opptil 90 prosent av de ansatte.

Etter at regjeringens krisepakke ble lagt frem, forventer finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist, mer:

– Det er ingen av de nye tiltakene som virker målrettet mot luftfarten. Regjeringen varslet ytterligere tiltak, og vi ser frem til kraftfulle løsninger rettet mot kritisk infrastruktur. Vi forventer at det snarlig kommer nye økonomiske pakker som kan bidra til å løse en dramatisk situasjon for luftfarten, skriver Wist i en SMS til Aftenposten.

Opposisjonen kan gjøre endringer

Opposisjonen på Stortinget forhandlet søndag om krisepakken for næringslivet på 6,5 milliarder som regjeringen la frem fredag. En samlet opposisjon har gitt uttrykk for at de mener tiltakene ikke er gode nok.

Søndag klokken 14 møtte opposisjonen statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Deler av fredagens krisepakke skal opp til behandling i Stortinget mandag. Det resterende skal avgjøres i Stortinget tirsdag.

Det er ikke fastsatt eksakt når forslaget om koronakrisefondet på 100 milliarder formelt skal opp til behandling.

Forhandlinger på Stortinget

I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

Både Ap, SV og MDG har krevd bedre tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– For Ap er det viktig at krisetiltakene som iverksettes, har en klar sosial profil. Det har de ikke i regjeringens forslag, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Ap krever også full lønn ved permittering og en rausere omsorgspengeordning, samt utsettelse av moms og arbeidsgiveravgift.

Blant SVs krav er blant annet at selvstendige næringsdrivende som taxisjåfører, frisører og kulturarbeidere, sikres omsorgspenger og sykelønn. I tillegg vil partiet at kvoten for sykt barn-dager forlenges, og at staten betaler for dette.

Jensen, Vedum og Støre jobber sammen

Også MDG vil ha sterkere tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansere, selvstendig næringsdrivende og lavtlønte som allerede har lite.

Frps leder Siv Jensen har sagt at det nå ikke er noen som er opptatt av å slå politisk mynt på situasjonen.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som skaper trygghet for tusenvis av bedrifter og ansatte i bedrifter rundt om i landet som er urolige og bekymret, som er redde. Da er det ikke tiden for spill, understreker hun overfor TV 2.

Jensen får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det skal være holdningen overfor regjeringen. Vi må arbeide raskt, og det viktigste er helsesiden av dette. Å unngå at flere blir smittet, slik at vi får uverdige tilstander i sykehusene, sier Støre.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiene nå jobber sammen for å finne gode løsninger for alle innbyggerne, for mange hundre tusen arbeidstagere og for arbeidsgiverne.

Vil ha tiltak som danskenes spleiselag

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskyldte fredag regjeringen for å velte regningen for koronakrisen over på arbeidsfolk.

Både LO og flere opposisjonspartier mener Norge bør se til Danmark. Der ble det søndag vedtatt en ny krisepakke der staten betaler 75 prosent og arbeidsgivere 25 prosent av lønnen til ansatte i bedrifter som kan komme til å måtte sparke 30 prosent av medarbeiderne eller flere enn 50 ansatte. Bedriftene forplikter seg på sin side til ikke å gi folk sparken, mens de ansatte må avgi fem ferie- eller avspaseringsdager.

Danmark har også innført en egen krisepakke for kulturnæringen, blant annet kompensasjon for arrangementer som blir avlyst.

Tyske myndigheters krisepakke for å motvirke virusutbruddets negative innvirkning på økonomien er på minst 500 milliarder euro.

Pakken inkluderer et såkalt ubegrenset lån fra den statlig eide investerings- og utviklingsbanken KfW.