foto
Det kjente landemerket i bakgrunnen har lost sjøfarende trygt forbi Neset siden 1915. De siste 25 årene har Stiftelsen Lindesnes Fyr, her representert ved Knut Baar (til venstre), Jo Van der Eynden og Anne Solvang Salvesen, jobbet for at folk skal oppleve noe nytt hver gang de besøker stedet. Foto: Kjartan Bjelland

– Det er litt mer rock’n’roll her enn på andre museer