Mener dette er ulovlig bygging i strandsonen

foto