Ny spenning: Ordfø­reren har snudd i vindkraft-saken

foto