– Vi legger et veldig stort press på Kristiansand

foto