Halve jorda på motorsykkel

Det er alle mulige grunner til å ønske disse karene god tur. De skal prøve på noe ingen har klart.