• gaup1.jpg FOTO: Jon-Ola Rysstad

Svært sjeldent å kjøre på gaupe

Gaupa som ble påkjørt torsdag kveld er nå fjernet fra veien.