Vil legge til rette for nyetablerere

I forbindelse med områdereguleringen for Stykkene understreker Lillesand Høyre at det er viktig å legge til rette for et visst antall boliger for unge og nyetablerte.