• Remifentanil er en god erstatning til epidural, som bildet viser innsetting av. FOTO: ARKIV

Alvorlige bivirkninger av fødsels-bedøvelse

Det nye smertemiddelet Remifentanil kan gi alvorlige bivirkninger, derfor må den fødende kvinnen overvåkes konstant.