• betalingsagder.ai

Austegdene dårligst til å betale

Aust-Agder ligger over landsgjennomsnittet for betalingsanmerkninger. Verst er innbyggerne i Froland og Gjerstad.