• VIL HA FRITAK: Rune Ausland (til venstre), daglig leder for Agder Taxi, Bjørn Christiansen, daglig leder i Taxi Sør, og Bente Stokkeland, leder for Norges Taxiforbund, avdeling Vest-Agder, mener taxinæringen bør fritas fra rushtidsavgift. -Taxiene bør anses som kollektivtrafikk, sier de tre. FOTO: Torstein Øen

Taxikundene får rushtidsavgiften i fanget

Rushtidsavgiften kan føre til at taxiregningen blir dyrere. Taxinæringen ønsker fritak fra avgiften.