Minibussulykke i Kvinesdal

Tre ambulanser og to luftambulanser ble sendt til ulykkesstedet nord for Liknes i Kvinesdal.