• Sikkerhetssjef Øyvind Grimestad listet opp hvilke trusler sykehuset kan stå overfor da han holdt innledning for styret i Sørlandet sykehus i Flekkefjord torsdag. FOTO: Steinar Vindsland

Uforberedt på terror og massakrer

Sykehus-Norge har ikke tatt lærdom av 22. juli og vurdert risiko for terrorangrep eller massakrer.