• Ungdommens fylkesting vil blant annet jobbe med å få en bedre ordning rundt eksamensavvikling og russetid. FOTO: Vest-Agder fylkeskommune

Dette vil ungdommene jobbe med

Mandag fikk Vest-Agder et eget ungdomsting. — En milepæl i historien, sier nyvalgt leder.