• BLIR ORDFØRER: Jan Kristensen blir ordfører i Lyngdal om Ingunn Foss blir valgt inn på Stortinget, noe hun etter alt å dømme blir. FOTO: Arnfinn Tveit

Agder kan få fem nye ordførere i høst

Fem ordførere fra Agder kan bli valgt inn på Stortinget i høst, men kun Lyngdal har avklart hvem som skal overta dersom deres kommunetopp drar til hovedstaden.