• FRUSTRERT: Nils Grønås, påtaleleder i Agder politidistrikt, liker dårlig at mangelen på varetektsplasser tvinger politiet til å løslate fanger. FOTO: Mats Johannesen

Tvinges til å løslate fanger

Fulle fengsler spiser opp ressursene og tvinger Agder-politiet til å løslate fanger eller heve terskelen for fengsling.