• SAMLINGSSTUND: Kontaktlærer Merete Konsmo i klasse 1A spiller gitar for å "varme opp" elevene på deres første skoledag på Hunsfoss skole torsdag. På bakre rekke, nærmest tavla sitter Norah Kirkeby. FOTO: Frode Lindblom

Skummel skolestart

For noen barn er overgangen fra barnehage til skole tøff. Norah Kirkeby (6) synes det var ekstra trygt å ha med pappa Ketil på sin første skoledag på Hunsfoss skole.