KRISTIANSAND: Nå fordeles ekstramidlene regjeringen bevilget før sommeren for å få ned ventelistene av kvinner som står i kø for brystrekonstruksjoner etter brystkreft. I løpet av få dager vil det gå ut et brev fra Helse Sørøst om hvordan pengene fordeles blant sykehusene i regionen.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til går 15 millioner av ekstramidlene fra regjeringen direkte til de sykehusene som har spesialisert seg på disse operasjonene. Av de gjenværende 35 millionene, får Helse Sørøst snaut 19 millioner kroner som skal fordeles blant sine sykehus. Oslo universitetssykehus vil få mest av dette. Sørlandet sykehus kan ikke regne med mye penger.

Likevel kan sørlandske kvinner som står på venteliste, antagelig glede seg over redusert ventetid nå. I en høringsuttalelse fra Sørlandet sykehus til Helse Sørøst i juli, går det frem at det hvert år er mellom 30 og 40 kvinner i sykehusets område som ønsker slik operasjon.

Vurderer ny avdeling

På Sørlandet sykehus utføres ikke brystrekonstruksjoner. De kreftopererte kvinnene som vil ha nye bryst, henvises til Oslo universitetssykehus eller Sykehuset Telemark.

Disse to sykehusene har avansert mikrokirurgi, og kan utføre både de operasjonene som innebærer brystimplantater, og de som er en rekonstruksjon basert på kvinnens eget vev.

— Vi har en diskusjon om hvor vidt vi i fremtiden bør opprette en plastikkirurgisk avdeling, for å kunne bidra på dette området. Det kommer blant annet litt an på hvordan de fremtidige retningslinjene for behandling av brystkreftpasienter blir, sier klinikksjef Ole Georg Vinorum ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus.

Nye retningslinjer

Et viktig spørsmål er når i behandlingsforløpet rekonstruksjonen skal foregå. I en rapport helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk overlevert i april i år, ble det anbefalt at der det er mulig i forhold til sykdommen, skal brystrekonstruksjon gjøres samtidig med kreftoperasjonen.¨

— Fremover bør langt flere kvinner få nytt bryst med en gang, uten ventetid, sa helse- og omsorgsministeren til Dagens Medisin, og i revidert nasjonalbudsjett fulgte hun altså opp med en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen.

— Hvis brystrekonstruksjon blir en del av primær behandling, må vi vurdere om vi skal opprette et tilbud om det. Da kan det bli snakk om å ansette plastikkirurger også ved Sørlandet sykehus. I dag opererer vi mange, men må henvise videre til andre når det er snakk om rekonstruksjon i etterkant av selve kreftoperasjonen, sier Ole Georg Vinorum.

Helse Sørøst har en avtale med private aktører som kan gjøre et antall av de minst kompliserte operasjonene. Men de øvrige pasientene henviser Sørlandet sykehus altså til Oslo og Telemark.

Brystrekonstruksjon:

Om lag 2800 kvinner i Norge får brystkreft årlig

750 av disse har behov for å få nye bryster

Operasjon skjer enten ved å operere inn implantat, eller bygge opp bryster med eget vev

I dag står minst 1400 norske kvinner i kø for brystrekonstruksjon

Ventetiden har vært inntil 7 år hvis man velger å bruke eget vev

Håpet er at nye retningslinjer og friske penger fra staten skal redusere ventetiden