• NY: Her er den første av to nye strålemaskiner som skal tas i bruk ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus, etter at medisinsk fysiker Mathis Hesler og staben har gjort ferdig innstillingene. FOTO: Reidar Kollstad

Strålemaskin til 25 mill. kan brukes om fire måneder

Sørlandet sykehus har kjøpt ny strålemaskin. Men den kan ikke brukes før 1. desember.