• HOLDER PÅ HUMØRET: Til tross for kreften, mener Ellen Stray og Gunnhild Blåka at det er viktig å holde humøret oppe. Til tross for at de nå mister behandlingen de verdsetter så høyt. FOTO: Mats Johannesen

Pasientene frykter for kreftbehandlingen

Ellen Stray og Gunnhild Blåka er begge kreftsyke. Når gynekologisk seksjon flyttes fra Kvinneklinikken til kirurgisk sengepost, er de redde for å miste tryggheten.