• NOK RESSURSER: Brannmannskap fra Søgne og Songdalen brannvesen ble fraktet ut i to båter; Pioneren til høyre i bildet var først ute, deretter ble neste lag fraktet ut med den kommunale skjærgårdstjenestens båt, til venstre. - Det var ikke mangel på båtressurser eller utstyr. Mannskapet gjorde en formidabel innsats, sier Vidar Ekse, vakthavende brannsjef ved Kristiansandsregionen brann- og redning. FOTO: Torstein Øen

Kunne bistått i slukningsarbeidet i Havbukta – ble ikke varslet

Redningsskøyta "Kaptein Egil J. Nygaard" med to vannkanoner og portabel brannpumpe, ble ikke utkommandert da Havbukta brant i Ny Hellesund.