• TENKER PÅ TILTAK: Miljøvernsjef Øystein Holvik mener trafikkmengden er den viktigste årsaken til at Kristiansand har faretruende høye verdier av nitrogendioksid i lufta. Her har han tatt oppstilling i Gartnerløkka. FOTO: Jon Anders Skau

Vurderer å flytte tungtrafikk

Miljøvernsjefen Øystein Holvik sier Kristiansand kommune er bedt om å lage en beredskapsplan for luftforurensing. Forurensende tungtrafikk kan enkelte dager bli tvunget til å kjøre alternative ruter.