• STRID: Her på dette jordet er det planlagt bobilcamp i Eiken. Grunneier Toralv Hobbesland er sterkt kritisk til at det skal tas dyrket mark og legges så nær Lygne-vannet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Bitter strid om turistsatsing

Eiken Feriesenters planer om nytt turistanlegg i indre Agder skaper strid med naboene.