• Styreleder Camilla Dunsæd og direktør Jan-Roger Olsen har fortsatt problemer med ansatte ved sykehuset i Arendal. FOTO: Steinar Vindsland

Dårligere behandling i Arendal

Verken kritisk syke eller slagpasienter får god nok behandling i Arendal, ifølge tillitsvalgte. Styreleder Camilla Dunsæd lar seg ikke rokke.