• NYE TIDER: David Kobbevik fra Naturvernforbundet i Søgne ber politikerne i Kristiansand bruke sinn innvirkningskraft slik at Color Line og Fjord Line forandrer seilingstidene. Han mener dagens rutetider skaper enda lengre køer i rushtiden og at det er uheldig for kollektivtrafikken. FOTO: Torstein Øen

Ber Color Line forandre rutetidene

Naturvernforbundet ber ferjeselskapene forandre rutetidene. De mener det vil gjøre køen i rushtiden vesentlig kortere.