• ØDELEGGER NATTESØVNEN: Flytrafikk på dagen, og anleggsarbeid på natta har irritert Svein Halle i Hamre vel - som har en uvanlig løsning på problemet.

- Kjevikpassasjerene kan fly fra Lista

På grunn av flyaktiviteten skjer store deler av anleggsarbeidet på Kjevik om nettene. Arbeid på dagtid, og flytt flygningene til Lista, anmoder Svein Halle (73) i Hamre Vel.