• FOSSET INN: Vannet utenfor steg over vinduet og fosset inn i videokjelleren på gatekjøkkenet. FOTO: Kjetil Nygaard

Videokjeller oversvømt av vann

Septikservice Kristiansand pumpet opp over 12.000 liter vann etter lekkasjen på Hamresanden.