• Historisk: Havbukta ligger idyllisk til i uthavnen Ny-Hellesund i Søgne. Stedet består av i alt fire bygninger, på bildet ses hovedhuset og t.h. sidebygningen Bua. De fire barnebarna etter forfatteren Vilhelm Krag klarer ikke å bli enige om bruken av stedet, eller om det skal selges helt eller delt. FOTO: Kjartan Bjelland

Arvingene krangler om Krag-bolig

Arvingene etter Vilhelm Krag blir ikke enige om salg av forfatterens eiendom Havbukta i Ny-Hellesund.